Høring - Europakommisjonens meddelelse "Renewable Energy Road Map" - COM(2006)848final

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2007

Europakommisjonen la 10. januar 2007 frem en bred ”energipakke” med mål om å etablere en ny energipolitikk for Europa. Tiltakene i energipakken søker å bekjempe klimaendringene, sikre EUs forsyningssikkerhet og fremme konkurransedyktigheten. Meddelelsen om et veikart for fornybar energi (”Renewable energy Road Map”- COM(2006)848final inngår i denne pakken.

Energipakken diskuteres nå i både Ministerrådet og Europaparlamentet.
Etter fremleggelsen av energipakken ble denne behandlet under rådsmøtet 15. februar mellom EUs energiministre. Spørsmålene vil videre drøftes i Det Europeiske Råd (DER) i mars og ved neste energiministermøte 6. juni.