Høring - Europakommisjonens melding om EUs energiunion

Europakommisjonen har lagt frem en melding om EUs energiunion. Med energiunionen tar Kommisjonen grep for å etablere en helhetlig og langsiktig energipolitikk for EU.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.03.2015