Høring - evaluering av likestillingsloven § 21

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2009