Høring - evaluering av tilskuddsordningene for minoritetsmedier

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet foretatt en evaluering av tilskuddsord-ningene for minoritetsmedier, inkl. tilskuddet til minoritetsspråklige publikasjoner og lokalkringkastingsformål. Medietilsynets utredning følger vedlagt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2010

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet foretatt en evaluering av tilskuddsord-ningene for minoritetsmedier, inkl. tilskuddet til minoritetsspråklige publikasjoner og lokalkringkastingsformål. Medietilsynets utredning i pdf-format.