Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010