Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010