Høring - Forskrift om endring av Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning og Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Forslaget innebærer endringer i Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning FOR 2002-10-11 nr 1148 og Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere FOR 1998-09-16 nr. 936. Kunststudenter som har påbegynt sin utdanning i 2010 eller tidligere, berøres ikke av endringsforslaget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2011

Resultat:

Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning ble endret ved forskrift av 27. april 2012 nr 368.

Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere ble endret ved forskrift av 27. april 2012 nr 367.