Høring - forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet

forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2016