Høring - forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet

forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2016