Høring - Forskrift om forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til egen forskrift for forsøk med om forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2015