Høring - Forskrift om forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til egen forskrift for forsøk med om forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2015

Vår ref.: 15/578-1

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til egen forskrift for forsøk med om forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget. Det vil bli tatt endelig stilling til forskriften i etterkant av høringsrunden.

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 1. mars 2015. Høringssvar kan sendes postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8129, Dep, 0032 Oslo, merket sak 15/578.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan avgi uttalelse. Alle høringssvarene blir lagt ut på departementets nettsider.

Høringsnotatet er publisert på departementets nettsider, og vil bare bli sendt ut elektronisk.

Med hilsen

Med hilsen
Siri Dolven (e.f.)
fagdirektør
Christoffer Wiig
rådgiver

 Utkast til forskrift (pdf)

Høringsuttalelser kan også gis via den digitale løsningen på denne siden.

Fredrikstad kommue
Sarpsborg kommue
Tynset kommue
Bærum kommue
Asker kommue
Skedsmo kommue
Oslo kommue
Drammen kommue
Larvik kommue
Re kommue
Sandefjord kommue
Tønsberg kommue
Porsgrunn kommue
Skien kommue
Mandal kommue
Sandnes kommue
Karmøy kommue
Stavanger kommue
Haugesund kommue
Bergen kommue
Radøy kommue
Bremanger kommue
Ålesund kommue
Trondheim kommue
Bodø kommue
Vefsen kommue
Hammerfest kommue
Østfold fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune

Til toppen