Høring - forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1008/2008 -

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2011

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet.

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Likelydende brev sendt til:

Airlift AS
Arbeidsdepartementet
Avinor AS
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
BenAir AS
Board of Arline Representatives in Norway — BARIN
Bristow Norway AS
British Airways avd. Gardermoen
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Centre AS
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Hesnes Air AS
HSH
Ikaros ANS
Industri Energi
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartens funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
North Flying AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO Luftfart
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Luftsportsforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden Lufthavn AS
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Olje- og energidepartementet
Oslo Lufthavn AS
Side 10
Petroleumstilsynet
Rygge sivile lufthavn AS
RørosflyA S
SAFE
SandefiordL ufthavnA S
ScandinavianA irlinesN orge AS
SkienL ufthavnA S
Sundt Air AS
Sun Air of ScandinaviaA /S
SunnhordlandL ufthavnA S
Utenriksdepartementet
WiderøesF lyveselskapA SA