Høring - forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1008/2008 -

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2011

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet.