Høring - forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeids-inntekt (pensjonsgivende inntekt).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.04.2015