Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring ny forskrift som regulerer behandlingen av opplysninger i et system for bivirkningsrapportering (bivirkningsregisteret).

Status: På høring

Høringsfrist: 09.05.2018