Høring - forskrift om tilskudd til bolig-, by og områdeutvikling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2013