Høring - forskrift om universell utforming av transportmidler på veg

Samferdselsdepartementet sender ut på høring et forslag til forskrift med nye krav til universell utforming av transportmidler på veg. Høringsfrist er 2. oktober 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2008

Samferdselsdepartementet sender ut på høring et forslag til forskrift med nye krav til  universell utforming av transportmidler på veg. Høringsfrist er 2. oktober 2008.

Resultat: Rundskriv N-3/2009 - Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.