Høring - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

I tråd med strategien "Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen" oppnevnte Kunnskapsdepartementet et rammeplanutvalg med mandat å utarbeide utkast til rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2017. Ambisjonen er at undervisnings- og læringstrykk skal økes i forhold til gjeldende grunnskolelærerutdanninger. Høringsfrist er 1. april 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2016