Høring - kommunal medfinansiering av landsdekkende tilbud varig tilrettelagt arbeid (VTA) - forskriftsendring

Resultat: Endring fastsatt 4. oktober 2011 i forskrift av 11. desember 2008 nr 1320 om arbeidsrettede tiltak mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011