Høring - forslag om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2009

Vår ref.: 200902826

 

Last ned høringsbrevet her