Høring - forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2012

Høring – 22. konsesjonsrunde og forslag om blokker til utlysning

Olje- og energidepartementet mottok 11. januar 2012 nominasjon fra 37 selskaper med ønske om å inkludere totalt 228 blokker eller deler av blokker i 22. konsesjonsrunde. 107 av de nominerte blokkene var nominert av to eller flere selskaper. Oljedirektoratet har deretter vurdert de nominerte blokkene. Forslaget om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde som nå er sendt på høring er basert på Oljedirektoratets anbefalinger, og omfatter totalt 86 blokker eller deler av blokker, hvorav 72 er i Barentshavet og 14 ligger i Norskehavet.

Regjeringen varslet i Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten å gjennomføre offentlig høring ved utlysning av areal i nummererte konsesjonsrunder. For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt. Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når Regjeringen avgjør hvilke blokker som skal inkludere i utlysning av 22. konsesjonsrunde.

Den 29. mars 2012 ble forslaget til utlysning av blokker i 22. konsesjonsrunde sendt ut på offentlig høring, der alle samfunnsinteresser inviteres til å gi innspill. Høringssvarene vil bli lagt ut på OEDs nettsider.

For kart og forslag om blokker til utlysning se fanen Høringsbrev.

Blokkene som foreslås utlyst er markert på kart i lenken nedenfor:

Kart over foreslåtte blokker i pdf

Agora Oil & Gas AS
Akademikerne
Akvaplan-niva AS
Arbeidsdepartementet
AS Norske Shell
Aust-Agder fylkeskommune
Bayerngas Norge AS
BG Norge AS
BP Norge AS
Bridge Energy Norge AS
Buskerud fylkeskommune
Centrica Resources Norge AS
Chevron Norge AS
Concedo ASA
ConocoPhillips Skandinavia AS
Core Energy AS
Dana Petroleum Norway AS
Det norske oljeselskap ASA
Direktoratet for naturforvaltning
Dong E&P Norge AS
E.ON Ruhrgas Norge AS
Edison International SpA Norway Branch
Eni Norge AS
Esso Norge AS
Faroe Petroleum Norge AS
Fellesforbundet
Finnmark fylkeskommune
Fiskebåtredernes forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeri- og kystdepartementet
Fiskeridirektoratet
Forsvarsdepartementet
Fortis Petroleum Norway AS
Framtiden i våre hender
Front Exploration AS
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus;
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
GDF SUEZ E&P Norge AS
Greenpeace Norge
Hammerfest Energi AS
Havforskningsinstituttet
Hedmark fylkeskommune
Hess Norge AS
Hordaland fylkeskommune
Idemitsu Petroleum Norge AS
Industri Energi
Innovasjon Norge
IRIS
Justis- og politidepartementet
Klima- og forurensningsdirektoratet - KLIF
Kommunal- og regionaldepartementet
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge
Lundin Norway AS
LUKOIL Overseas Holding Ltd
Maersk Oil Norway AS
Marathon Petroleum Norge AS
Meteorologisk institutt
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Natur og Ungdom
NOIL Energy ASA
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges geologiske undersøkelse
Norges kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges rederiforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Industri
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning - NIVA
Norsk ornitologisk forening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norske AEDC AS
North Energy ASA
Norwegian Energy Company AS – Noreco
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
OMV (Norge) AS
Oppland fylkeskommune
Petoro AS
Petro Arctic
Petrofac Norge AS
Petroleumstilsynet
Premier Oil Norge AS
Repsol Exploration Norge AS
Riksantikvaren
Rocksource ASA
Rogaland fylkeskommune
RWE Dea Norge AS
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
SAFE
Sagex Petroleum ASA
Sametinget / Sámediggi
Samferdselsdepartementet
SINTEF Petroleumsforskning
Sjøfartsdirektoratet
Skagen44 AS
Skeie Energy AS
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Spring Energy Norway AS
Statens Kartverk
Statens strålevern
Statnett SF
Statoil ASA
Suncor Energy Norge AS
Svenska Petroleum Exploration AS
Sør-Norges Trålerlag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Talisman Energy Norge AS
Telemark fylkeskommune
Total E&P Norge AS
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan
Vest-Agder fylkeskommune
Vest-Finnmark regionråd
Vestfold fylkeskommune
VNG Norge AS
Wintershall Norge ASA
WWF-Norge
YS
Zero Emission Resource Organisation
Østfold fylkeskommune

Til toppen