Høring - forslag om en nettbasert portal for informasjon om finansielle tjenester rettet mot privatkunder (Finansportalen)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2006