Høring - forslag om endring av akvakulturloven

Forslaget innebærer at det i loven gjøres endringer som tydeliggjør hjemmelsgrunnlaget for å justere ned produksjonskapasiteten til akvakultur i områder der den samlede påvirkningen fra produksjonen gjør at driften ikke lenger er miljømessig forsvarlig. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.02.2019

Advokatforeningen

Aust-Agder fylkeskommune

       

Buskerud fylkeskommune

       

Den norske veterinærforening

       

Finans Norge

       

Finansdepartementet

       

Finnmark fylkeskommune

       

Fiskeridirektoratet

       

Fylkesmannen i Agder

       

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

       

Fylkesmannen i Vestland

       

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

       

Fylkesmannen i Rogaland

       

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

       

Fylkesmannen i Oslo og Viken

       

Greenpeace

       

Havforskningsinstituttet

       

Hordaland fylkeskommune

       

Hovedorganisasjonen Virke

       

Innovasjon Norge

       

Justis- og beredskapsdepartementet

       

Klima- og miljødepartementet

       

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

       

Kommunesektorens organisasjon

       

Landsorganisasjonen i Norge

       

Mattilsynet

       

Miljødirektoratet

       

Miljøstifelsen Bellona

       

Møre og Romsdal fylkeskommune

       

Natur og Ungdom

       

Nettverk for fjord- og kystkommuner

       

Nordland fylkeskommune

       

Norges Fiskarlag

       

Norges Jeger- og Fiskerforbund

       

Norges Kystfiskarlag

       

Norges Kystfiskarlag

       

Norges Miljøvernforbund

       

Norges Naturvernforbund

       

Norsk Industri

       

Norsk institutt for naturforskning

       

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

       

Norske Lakseelver

       

Norske sjømatbedrifters landsforening

       

Næringslivets hovedorganisasjon

       

Regelrådet

       

Rogaland fylkeskommune

       

Sametinget

       

Sjømat Norge

       

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

       

Sogn og Fjordane fylkeskommune

       

Trøndelag fylkeskommune

       

Tekna fiskehelseforeningen

       

Troms fylkeskommune

       

Vest-Agder fylkeskommune

       

Vestfold fylkeskommune

       

Veterinærinstituttet

       

WWF-Norge

       

Østfold fylkeskommune