Høring - forslag om endring av forskrift 9. juli 1993 nr. 596 om begrensing av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) av 9. juli 1993 nr. 596. Endringen er ikke en del av forslagene i Fartsområdeutvalget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2015