Høring - forlsag om endringer i arbeidstidsbestemmelsene på sokkelen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2008