Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2020

Vår ref.: 19/6023

Høringsbrev.pdf

Statsministerens kontor                                           

Arbeids- og sosialdepartementet                         

Barne- og familiedepartementet                          

Finansdepartementet                                             

Forsvarsdepartementet                                            

Helse- og omsorgsdepartementet                       

Justis- og beredskapsdepartementet                  

Klima- og miljødepartementet                              

Kommunal- og moderniseringsdepartementet   

Kulturdepartementet                                             

Kunnskapsdepartementet                                       

Landbruks- og matdepartementet                       

Olje- og energidepartementet                              

Samferdselsdepartementet                                  
Utenriksdepartementet                                           

Brønnøysundregistrene Oppgaveregisteret                                                 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)                                                          

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)                                                  

Fiskeridirektoratet                                                   

Norges Forskningsråd                               

Forsvarets etterretningshøgskole                                                                                 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)                       

Forsvarets høgskole                                                                                                                       

Høgskolen i Innlandet                

Høgskolen i Østfold                                                 

Høgskulen i Volda                                                   

Høgskulen på Vestlandet                                       

Høyskolen Kristiania                                                                                                                                    

Institutt for energiteknikk (IFE)                             

Justervesenet                                                           

Mattilsynet                                                               

Miljødirektoratet                                                         

Nord universitet                                                       

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)                                           

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU)                                                                      

Norges vassdrags- og energidirektorat               

Norsk Akkreditering                                                                                                                                     

Norsk Energiteknikk AS                                                         

Norsk institutt for luftforskning (NILU)                                                                         

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)               

Oljedirektoratet                                                            

OsloMet                                                                                                                             

Regelrådet for Næringslivet                                   

SINTEF                                                                        

Utdanningsdirektoratet                                          

Universitetet i Agder (UiA)                                     

Universitetet i Bergen (UiB)                                   

Universitetet i Sørøst-Norge                                  

Universitetet i Oslo (UiO)                                       

Universitetet i Stavanger (UiS)                              

Universitetet i Tromsø (UiT) –  Norges arktiske universitet                                      
Aanderaa Data Instruments AS                             
Dresser Wayne Norge                                                                                                     

Fiskekjøpernes Forening                                        

Gilbarco-Autotank Norge                                                     

Kommunesektorens organisasjon (KS)                

Landsorganisasjonen i Norge (LO)                        

Maskinentreprenørenes Forbund                        

Mettler Toledo Norge                                             

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)                                       

Norges Råfisklag                                                      

Norges Sildesalgslag                                                

Norske Sjømatbedrifters Landsforening                                                       

Norsk Industri                                                             

Norsk Petroleumsinstitutt                                     

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)            

Precia Molen Scandinavia AS                                               

Rogaland Fiskesalslag                                             

Scaleit AS                                                                                 

Sjømat Norge                                                                                        

Skagerakfisk                                                              

Standard Norge                                                        

Sunnmøre- og Romsdal Fiskesalslag                                                                                           

TEKNA                                                                       

Vest-Norges Fiskesalslag                                       

Virke    

Til toppen