Høring - forslag om enkelte endringer av styreordningen i Folketrygdfondet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.08.2012