Høring - forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2012