Høring - forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2011