Høring - forslag om opphevelse av forskrift om drift av reisebyrå på Svalbard

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.12.2007

Fanen øverst i dokumentet kan brukes for å navigere mellom høringsdokumentent.

Vår ref.: 200702971-/PGUFJS

Ifølge adresseliste

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200702971-/PGUFJS

 25.09.2007

 

Høring - forslag om opphevelse av forskrift om drift av reisebyrå på Svalbard

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å oppheve forskrift 18. mars 1977 om drift av reisebyrå på Svalbard.

Forskriften regulerer først og fremst krav om bevilling og vilkårene for å kunne drive reisebyrå på Svalbard. Det stilles imidlertid ikke lenger krav om bevilling for å drive reisebyrå i fastlands Norge. Barne- og likestillingsdepartementet har konsultert Nærings- og handelsdepartementet og anser ikke at det er behov for å opprettholde forskriften.

Forskrift om drift av reisebyrå på Svalbard følger vedlagt.

Forskriften finnes også på http://www.lovdata.no/for/sf/bl/xl-19770318-3387.html

Vi ber om høringsinstansenes syn innen mandag 17. desember 2007.

Med hilsen

 

Bodhild Fisknes (e.f.)

                                                                                          Hilde Merethe Berg

 

Kopi: Nærings- og handelsdepartementet (ref. 200702112-5/THH)

Vedlegg: 2    

Adresseliste:

 

Finans- og tolldepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Miljøverndepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Flyselskapenes landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Longyearbyen lokalstyre

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

RBL – Reiselivsbedriftenes Landsforening

Reisegarantifondet

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS

Svalbard Næringsforening

Svalbard Reiselivsråd

Sysselmannen på Svalbard

 

 

 

Kopi: Nærings- og handelsdepartementet

Til toppen