Høring - forslag om opphevelse av lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: