Høring - forslag om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr.68 om forbud mot profesjonell boksing

Høringen omfatter forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing, og at all kampaktivitet der knockout er tillatt heretter kun blir regulert av lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.10.2013