Høring - Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler

Vi sender med dette ut forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for biler på alminnelig høring med frist 22. august 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2016