Høring - Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler

Vi sender med dette ut forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for biler på alminnelig høring med frist 22. august 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2016

Vår ref.: 15/576-

Høringsbrev (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Regelrådet
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Miljødirektoratet
Politidirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens råd for funksjonshemmede
Vegdirektoratet
Alle fylkeskommuner
Bergen kommune
Drammen kommune
Fredrikstad kommune
Lillehammer kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune
Tromsø kommune
Sarpsborg kommune
Skien kommune
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Bellona
Bilbransjeforbundet
Byggenæringens Landsforening
Delta /Service og Drift
Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg
Fagforbundet
Framtiden i våre hender
Norsk Eiendom
Advonico
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
Kollektivtrafikkforeningen
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS - Bedrift Kongelig Norsk Automobilklub
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter
Motorsykkelimportørenes Forening
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norsk Motorcykkel Union
Norges Automobil-forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilutleieforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Caravanbransjeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Juristforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Politilederlag
Norges Motorsykkelforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norges Velforbund
NORPARK
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Caravan Club
Norsk Elbilforening
Norsk Havneforbund
Norsk Industri
Norsk Pendlerallianse
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO Logistikk og transport Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO Transport Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO Reiseliv
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Oslo Sporveier
Politiets Fellesforbund
Politihøgskolen
Ruter AS
STAFO
Syklistenes Landsforening
Trafikkforsikringsforeningen
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Utdanningsforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Yrkestrafikkforbundet
Zero