Høring - forslag om utvidelse av fartsområde for utenriksferger i NIS

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 9. juli 1993 nr. 596 om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.03.2017