Høring - Forskrift om forsøksordning i to fylker som gir psykologer rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde)

Forskrift fastsatt 2.7.2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2008