Høring - Forslag til direktiv om merking av energibrukende produkter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2009