Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag om ny forskrift om startlån og endringer i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2013