Høring - forslag til endring av lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2011