Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften for å sikre at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy skal ha minst 50 prosent rabatt ved parkering sammenlignet med fossildrevne kjøretøy.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.01.2018

Vår ref.: 17/1817-

Høringsbrev (pdf)

Departementene

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Vegdirektoratet

Kystverket

Helsedirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet

Politidirektoratet

Alkriva AS

Aktiv Kapital AS

Alpinanleggenes Landsforbund

Apx Systems AS

Asplan Viak AS

Autodata AS

Avinor

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Norges Bilbransjeforbund

Byggenæringens Landsforening

CALE AS

Cowi AS

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Delta

Easy Park ASA

Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg

EuroPark AS

Fagforbundet

Falck Redning AS

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Foreningen Næringseiendom

Forsikringsklagekontoret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Virke

Huseiernes Landsforbund

Helse Sør- øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Institutt for bygg, anlegg og transport

Intrum Justitia AS

Jernbaneverket

Kommunenes Sentralforbund

KS Bedrift

Kongelig Norsk Automobilklub

Konkurransetilsynet

Kredinor

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes Forening

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

Motorførernes Avholdsforbund

Motorsykkelimportørenes Forening

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

NMCU

Norges Automobil-forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Handikapforbund

NITO

Norges Juristforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lensmanns- og politilederlag

Norges Motorsportforbund

NSB Hovedadministrasjonen

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norges Velforbund

NORPARK

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Caravan Club

Norsk Elbilforening

Norsk Havneforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Transportarbeiderforbund

Nor Tronic AS

NHO Transport

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo lufthavn AS

Oslo Sporveier

Politiets fellesforbund

Politihøgskolen

Q-Free ASA

Rambøll Norge AS

Regjeringsadvokatembetet

Security Park AS

SINTEF

Skandinavisk Trafikksenter AS

Direktoratet for byggkvalitet

Helsetilsynet

Statens innkrevingssentral

Statens råd for funksjonshemmede

Statkraft

Statsskog

Statstjenestemannsforbundet

Sivilombudsmannen

Swarco AS

Svea Finans AS

Syklistenes Landsforening

Norsk Industri

Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforum AS

Transportforum

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Utdanningsforbundet

Viking Redningstjeneste

Zero

Yrkestrafikkforbundet