Høring - forslag til endring av yrkestransportforskriften og ny forskrift om billettering ved jernbanetransport - Tilrettelegging for felles billetteringsløsninger

Samferdselsdepartementet foreslår endring av forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) og ny forskrift om billettering ved jernbanetransport, som skal tilrettelegge for felles billetteringsløsninger innen kollektivtransport.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.11.2017

Vår ref.: 17/1467

Høringsbrev (pdf)

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Boreal Transport Midt-Norge AS

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Entur AS

Fagforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Flytoget AS

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Jernbanedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Keolis Norge

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS

KS Bedrift

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune

NHO Logistikk og Transport

NHO Reiseliv

NHO Sjøfart

NHO Transport

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk lokomotivmannsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

NSB AS

NSB Gjøvikbanen AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune - Byrådet

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Ruter AS

SJ AB

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sporveien T-banen AS

Sporveien Trikken AS

Statens jernbanetilsyn

Statsministerens kontor

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Troms fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vegdirektoratet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet

Østfold fylkeskommune

Til toppen