Høring - forslag til endring av yrkestransportforskriften og ny forskrift om billettering ved jernbanetransport - Tilrettelegging for felles billetteringsløsninger

Samferdselsdepartementet foreslår endring av forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) og ny forskrift om billettering ved jernbanetransport, som skal tilrettelegge for felles billetteringsløsninger innen kollektivtransport.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.11.2017