Høring - Forslag til endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtalen for jordbruks- og gartnerinæringene

Forslag til endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtalen for jordbruks- og gartnerinæringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2010