Høring - forslag til endring i forskrift til lov om avgift på omsetning av billedkunst

Forskriften foreslås endret slik at Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF) sikres forslagsrett til oppnevnelsen av styremedlemmer i styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond. I dag er det bare Norske Billedkunstnere (NBK) som har forslagsrett overfor departementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.08.2010