Høring - forslag til endring i lov 18.12 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. for å gjennomføre Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 2511 2009 om EUs miljømerke "Blomsten"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010