Høring - forslag til endring i lov om stadnamn

Forslaget er en oppfølging av Stortingets dokument nr. 8:58 (2007-2008)- Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker og Olemic Thommessen om endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.08.2012