Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endring i luftfartsloven - akkreditering

I dette høringsnotatet foreslår Samferdselsdepartementet en endring luftfartsloven. I følge luftfartsloven kan det i forskrift stilles krav til vandel for personer som har adgang til og ferdes på landingsplasser og andre luftfartsanlegg, og bestemmes hvilke vandelskrav som skal gjelde. Hensikten med endringsforslaget er en tydeliggjøring av at man kan stille krav om akkreditering om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten, frem til nytt EØS-regelverk om bakgrunnssjekk for ansatte på flyplasser er gjennomført.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.01.2020

Vår ref.: 19/2440

Høringsbrev (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet
Avinor AS
Avinor Flysikring AS
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene
Delta Luftfart
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Norway EAA - Chapter 573
Finansdepartementet
Flymedisinsk institutt
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedredningsentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Industri Energi
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og transportindustriens landsforening
Luftfartstilsynet
Luftforsvaret
Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
NHO Luftfart
Norges Luftsportforbund
Norsk Afis forening
Norsk Allmennflyforening - AOPA Norway
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Kabinforening
Norske Flyspeditørers Forening
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden Lufthavn AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oslo Lufthavn AS
Oslo politidistrikt
Parat
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets Sikkerhetstjeneste
Regelrådet
Scandinavian Airlines Norge AS
Sjøfartsdirektoratet
Skien Lufthavn AS
Statens havarikommisjon for transport
Statstjenestemannsforbundet - STAFO
Sunnhordland Lufthavn AS
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
TORP Sandefjord Lufthavn AS
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap AS

Til toppen