Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften

I. Pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg, II. Krav til uavhengighet for kontrollforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2012