Høring - forslag til endringer i forbindelse med implementering av nytt system for kapasitetsjusteringer i havbruksnæringen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2017