Høring - forslag til endringer i forbindelse med implementering av nytt system for kapasitetsjusteringer i havbruksnæringen

Status: På høring

Høringsfrist: 30.06.2017