Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2014 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2013

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2014 på alminnelig høring.
(14.10.2013)

_____________________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. høringsinstanser (PDF-fil, 98 Kb)

Høringsnotat: Forslag til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 (PDF-fil, 109 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


__________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 16. desember 2013 Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014. Forskriften er publisert på Lovdata.