Høring - forslag til endringer i forskrift til åndsverkloven på bakgrunn av tjenesteloven

De foreslåtte endringene fastsetter en saksbehandlingsfrist for godkjenningsordningene i åndsverkloven og regulerer forholdet til tjenestelovens regel om automatisk innvilgelse ved fristoversittelse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009

Forskrift til åndsverkloven ble endret 18.12.2009.