Høring - forslag til endringer i forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) og endringer i forskrifter fastsatt av NVE i medhold av energilovforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2010