Høring - Forslag til endringer i forskrift om europeiske samarbeidsutvalg og vedtak om å gjøre avtale mellom LO og NHO allment gjeldende

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2011