Høring - Forslag til endringer i forskrift om europeiske samarbeidsutvalg og vedtak om å gjøre avtale mellom LO og NHO allment gjeldende

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2011