Høring - Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

Resultat: Saken er oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som rette vedkommende for videre behandling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2012

Saken er oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som rette vedkommende for videre behandling.

  • Sametinget
  • Akademikerne
  • Landsorganisasjonen i Norge
  • Unio
  • Yrkesorganisasjonenes SentralforbundFinansdepartementet