Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i husleieloven

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i husleieloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013

Høringsnotatet gjelder forslag om å gjøre tre endringer i husleieloven. For det første foreslår departementet en endring (tilføyelse) i loven som synliggjør at brudd på offentligrettslige kvalitetskrav kan representere en mangel ved utleieobjektet. Formålet er å skjerpe avtalepartenes oppmerksomhet på forhold som kan ha betydning for liv og helse. For det andre foreslår departementet å øke minstetiden for husleiekontrakter fra tre til fem år for å øke bostabiliteten i leiemarkedet. Videre foreslår departementet en presisering i garantibestemmelsen som gjør det klart av garantiavtaler der søksmålsbyrden vedrørende krav etter avsluttet leieforhold er lagt på leier ikke kan inngås.

Vi ber om at høringsuttalelser både sendes postmottak@krd.dep.no og på papir til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 13/1589. Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. oktober 2013. Alle uttalelser blir publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

 

Harald Assev e.f.
avdelingsdirektør

Marianne Frisvold Furuseth
            seniorrådgiver

Vår ref.: 13/1589-2

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i husleieloven.

Høringsnotatet gjelder forslag om å gjøre tre endringer i husleieloven. For det første foreslår departementet en endring (tilføyelse) i loven som synliggjør at brudd på offentligrettslige kvalitetskrav kan representere en mangel ved utleieobjektet. Formålet er å skjerpe avtalepartenes oppmerksomhet på forhold som kan ha betydning for liv og helse. For det andre foreslår departementet å øke minstetiden for husleiekontrakter fra tre til fem år for å øke bostabiliteten i leiemarkedet. Videre foreslår departementet en presisering i garantibestemmelsen som gjør det klart av garantiavtaler der søksmålsbyrden vedrørende krav etter avsluttet leieforhold er lagt på leier ikke kan inngås.

Vi ber om at høringsuttalelser både sendes postmottak@krd.dep.no og på papir til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 13/1589. Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. oktober 2013. Alle uttalelser blir publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

 

Harald Assev e.f.
avdelingsdirektør

Marianne Frisvold Furuseth
            seniorrådgiver

Departementene, alle

 

Fylkesmennene

 

Kommunene

 
   

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Direktoratet for byggkvalitet

 

Husbanken

 

Forbrukerombudet

 

Forbrukerrådet

 

Helsedirektoratet

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Husleietvistutvalget

 

Konkurransetilsynet

 

Finanstilsynet

 

Noregs Bank

 

Statens helsetilsyn

 

Statsbygg

 

Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø

Det juridiske fakultet

   

Blå Kors

 

Den norske advokatforening

 

Finans Norge

 

Frelsesarmeen

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 
   

Huseiernes Landsforbund

 

Juss-Buss

 

Juss-Hjelpa i Nord-Norge

 

Jussformidlingen i Bergen

 

Kirkens Bymisjon

 

Kirkens Sosialtjeneste

 

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Leieboerforeningen i Oslo

 

Leieboerforeningen Bergen

 

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

 

Norges Huseierforbund

 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS

   

Røde Kors

 

Sparebankforeningen i Norge

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Samskipnadsrådet

 

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon

 

Studentenes Landsforbund

 

Utleiemegleren AS

 

Norsk Studentorganisasjon

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus

 

Velferdstinget i Trondheim

 
   
   
   

Statsbygg

 

Finansklagenemnda

 

Boligprodusentenes Forening

 

Byggenæringens Landsforening

 

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)

Finansforbundet

 

Finansieringsselskapenes forening

 

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) Porsgrunn kommune

KS

 

 

Til toppen