Høring - forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2007

Departementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer kommuneloven, forvaltningsloven og forskrifter til kommuneloven.

Se lenker til høringsbrev, oversikt over høringsinstanser og høringsnotat lenger opp på siden. Alle som ønsker å gi en høringsuttalelse kan få høringsnotatet tilsendt ved henvendelse til departementet.